İcra Ve İflas Hukuku

blog-details
  • 31 Aralık 2021

Yargılama hukuku ile yakından ilgili olan İcra ve İflas Hukuku ile borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacağın ondan nasıl, hangi yollarla tahsil edileceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine icra takibi yapılabileceği gibi koşullara göre iflas yoluyla takip de yapılabilir.